Zwroty i reklamacje

  /  Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy kupna


Konsument dokonujący zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa jest w szczególny sposób chroniony prawem, tj. Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) . 

 

– czas na odstąpienie od umowy to 14 dni
– warunkiem skorzystania z tej formy ochrony jest przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy
– Konsument musi odesłać towar do Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na swój koszt

 

Reklamacje
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

– złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
– żądać usunięcia wady.

 

Nie możesz się zarejestrować

Reset Password